»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Saturday, July 4, 2009

எதை வாங்கினாலும் Compareபண்ணுங்க!

எதை வாங்கினாலும் Compareபண்ணுங்க அப்பதானே நல்ல Gods வாங்க முடியும்?
AMD

AMD Products
Compare No:1World Top Processor Manufacturers AMD

Graphics

Compare No:2AMD King of Graphics in the World
Intel

Compare No:3 Intel Processor and Board
APPLE

Compare No:4 Apple Products
Mobile Phones

SONY ERICSON

Compare No:5Sony Ericson Mobile
NOKIA

Compare No:6 Nokia mobile Phone

Third Party Comparison Web sites
MObiles & PDA and New Web
Computer Note Books
Computer Accessories
Wireless Equipments
Home Theater Systems

0 comments: